+81-(0)43-379-0245

Để học tập tại Nhật,nếu không phải du học ngắn hạn với thời hạn dưới 3 tháng thì đều cần có tư cách lưu trú(Visa).Việc xin tư cách lưu trú(visa) thì du học sinh phải nộp hồ sơ giấy tờ tại đại sứ quán hay lãnh sứ quán của Nhật tại nước sở tại.

Điều kiện được cấp Visa:

visa-application

Du học sinh phải có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và phải ít nhất tốt nghiệp cấp 3.

Chú ý: Chế độ giáo dục của Nhật là 12 năm(6-3-3).Sau đó học sinh sẽ học tiếp lên các trường đại học,cao đẳng.Tuy nhiên,cũng có các nước có chế độ giáo dục không cần 12 năm vẫn có thể học lên bậc giáo dục đại học.Học sinh từ những nước như vậy thì không thể nộp đơn vào các trường học tại Nhật cũng như xin visa.

Muốn biết thêm về thông tin hồ sơ giấy tờ,có thể xem tại đây.

Thời hạn du học tiếng:

Tối đa được học trong 2 năm.

Đối với những du học sinh với khóa học từ 1 năm trở lên thì phải tham gia bảo hiểm sức khỏe quốc dân.Với những ai có thẻ bảo hiểm quốc dân,khi đi khám bệnh chỉ phải trả 30% chi phí bệnh viện

Thời gian nhập học:

4 lần trong năm:tháng 1,tháng 4,tháng 7 và tháng 10.

 

Nộp đơn xin du học và  các bước xin thủ tục  Visa

Giấy tờ Thời gian nhập học và thời hạn nộp đơn
tháng 4 tháng 7 tháng 10 tháng 1
Đăng kí thủ tục và làm hồ sơ tại Motivist Japan Tháng 8~10 tháng1~3 tháng 2~4 tháng 7~9
Cùng với trường học ,chúng tôi kiểm tra hồ sơ tháng10~ 11 tháng2~3 tháng4~ 5 tháng8~9
Trường học gửi giấy tờ lên cụ xuất nhập cảnh cuối tháng 11 cuối tháng 4 cuối tháng 5 cuối tháng 9
Cục xuất nhập cảnh kiểm tra hồ sơ tháng 12~2 Cuối tháng 4 cuối tháng 5 cuối tháng 9
Sau khi xét hồ sơ,cục xuất nhập cảnh sẽ cấp giấy phép lưu trú Cuối tháng 2 cuối tháng 5 Cuối tháng 8 Cuối tháng 11
Bên trường học gửi phiếu thanh toán(gồm tiền nhập học,tiền học phí 1 năm,tiền duy trì cơ sở,tiền hoạt động ngoại khóa..) Cuối tháng 2 cuối tháng 5 Cuối tháng 8 Cuối tháng 11
Nộp học phí và các khoản khác Đầu tháng 3 Đầu tháng 6 Đầu tháng 9 Đầu tháng 12
Sau khi xác nhận đã đóng học phí, chúng tôi hay trường học sẽ gửi giấy tờ để xin visa Giữa tháng 3 Giữa tháng 6 Giữa tháng 9 Giữa tháng 12
Xin visa tại đại sứ quán và lãnh sứ quán tại nước sở tại  Giữa tháng 3 Giữa tháng 6 Giữa tháng 9 Giữa tháng 12
Đến Nhật Đầu tháng 4 Đầu  tháng 7 Đầu  tháng 10 Đầu  tháng 1

 

apply-visa